Easy Kunun madara 1 Recipes

Easy Kunun madara 1 Recipes

The ingredients Easy Kunun madara 1 Recipes

  1. 2 cups of powdered milk
  2. 2 tblspn of cous
  3. Half cup of flour
  4. Sugar

Step-step making Easy Kunun madara 1 Recipes

  1. Ki dama madara da ruwa saiki daura ya tafaso Kisa cous.

  2. Ki dama flour ki zuba cikin madaran kina juyawa har en este momento yi kauri yanda kikeso.

  3. Kisa sugar.