Easy Kosai 2 Recipes

Easy Kosai 2 Recipes

The ingredients Easy Kosai 2 Recipes

 1. Beans
 2. Oil to fry
 3. Maggi
 4. 1 egg
 5. Pepper
 6. Scotch bonnet
 7. Onion
 8. Spring onion
 9. Salt

Step-step making Easy Kosai 2 Recipes

 1. Ki surfa wankenki ki wanke ki cire duka hancin waken tas.

 2. Kisa albasa, tattasai and ataruhu a nika yay Laushi.

 3. Kisa 1 egg, maggi and sodium ki bugashi zuwa 30mins saiki xuba spring onion.

 4. Kisa mai yay zafi saiki soya

 5. Idan 1 half yayi ki juya dayan side noise

 6. Idan yayi ki tsane