Easy Gullisuwa Recipes

Easy Gullisuwa Recipes

The ingredients Easy Gullisuwa Recipes

  1. Milk
  2. Sugar
  3. Oil

Step-step making Easy Gullisuwa Recipes

  1. Ki samu madara iya yawan weil kikeso sai a tiny hot water sai glucose kadan sai ki hada sugar da madara ki sa ruwa kadan kwabin kar yayi ruwa weil dan tauri haka claime ki mulmulshi shape deutsches institut für normung da kikeso

  2. Claime ki saka pan maka akan wuta low heat claime ki zuba man gyada idan yayi zafi ko zuba acikin man claime yayi golden brown ki kwashe