Easy Watermelon smoothy Recipes

Easy Watermelon smoothy Recipes

The ingredients Easy Watermelon smoothy Recipes

  1. Watermelon
  2. Sugar
  3. Milk

Step-step making Easy Watermelon smoothy Recipes

  1. Zaki Yanka kankana kisa a food blender kizuba madara da sugar

  2. Claime ki markada har sai yayi Cruz sai ki saka afridge yai sanyi kisa cup