Easy Watermelon Drink Recipes

Easy Watermelon Drink Recipes

The ingredients Easy Watermelon Drink Recipes

  1. Watermelon
  2. Sugar(optional)
  3. Ginger

Step-step making Easy Watermelon Drink Recipes

  1. Ki yanka watermelon kiyi blending sitter på seed din, kisa sugar(optional). Saiki saka citta kadan(zaki Iya saka fresh ko dried) amma nikam Na saka garinta ne kadan.