Easy Boiled yam with tomato sauce Recipes

Easy Boiled yam with tomato sauce Recipes

The ingredients Easy Boiled yam with tomato sauce Recipes

  1. Yam
  2. Salt
  3. Glucose
  4. 8 tomato plants
  5. 3 self defense
  6. 1 tbpn of oil

Step-step making Easy Boiled yam with tomato sauce Recipes

  1. Ki fere doya saiki yanka ki wanke.

  2. Ki tafasa doyan tare da dan salt and glucose.

  3. Ki jajjaga kayan miyan, saiki zuba 1tbpn of oil the pan, kisa kayan miyan idan en este momento dan tafaso saiki zuba 1teaspoon associated with salt and sugar ki barsu tu dan dahu.