Easy My special indome Recipes

Easy My special indome Recipes

The ingredients Easy My special indome Recipes

  1. 3 chickens indome
  2. Garilc
  3. Ginger
  4. Kayan miya
  5. Onion
  6. Chicken stock
  7. Potatoes

Step-step making Easy My special indome Recipes

  1. Ki yanka potatoes Kisa ruwan status idan ya dahu sai kisa indomie da maggin ta

  2. Claime kisa kayan miya da garlic and even ginger ki bashi mnt 4 claime ki sauki ummm yummy