Easy Veggies spaghetti Recipes

Easy Veggies spaghetti Recipes

The ingredients Easy Veggies spaghetti Recipes

 1. Spaghetti
 2. Carrot
 3. Oil
 4. Maggi da curry
 5. Tarugu da albasa grated
 6. Scallion
 7. Diet programs kadan
 8. Piece
 9. Onga

Step-step making Easy Veggies spaghetti Recipes

 1. Kisa mai a container yasoyu kixuba kayanmiyan idan sunsoyu sekitsaida ruwa kisa karas de uma peace wanda olrady kintafasashi saboda taurinsa

 2. Idan ruwan yatafasa sekisa taliyarki da maggi onga Curry ze cabbage da albasa sekibarta tadahu shikenan